Following Tyree Guyton through Detroit

polaroid photos, 2003

--------------------------